neděle 13. prosince 2015

Matematika všemi smysly aneb Hejného metoda v MŠ

Tato publikace sice primárně slouží učitelům v MŠ, přesto mám dojem, že dost věcí si tu najdou i učitelé základních škol nebo rodiče.

Zdarma ke stažení z tohoto souboru:
http://zacitspolu.eu/images/files/prirucka-HOP.pdf


Step by Step ČR, o.p.s. vydal ve spolupráci s H-mat, o.p.s. v srpnu 2015 metodickou příručku v rámci projektu "Hrajeme si, objevujeme, pracujeme", financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Příručka autorek Jany Slezákové a Evy Šubrtové nese podtitul "pokus o malou příručku pro kreativní pedagogy" a má posloužit všem učitelům mateřských škol, kteří se chtějí věnovat i předmatematické výchově.